Menu:

Käy tutustumassa toimintaamme somessa!

Historia

Ajatus vapaaehtoisen palokunnan perustamisesta Tainionkoskelle heräsi Tainionkosken paperitehtaan valmistuttua vuonna 1897. Tainionkosken VPK perustettiin 4.7.1897, josta seuraava pöytäkirja:

"Insinööri G. Holmin ehdotuksesta päättivät Tainionkosken tehtaan työmiehet pitää kokouksen keskustellakseen kysymyksistä perustaa Vapaaehtoisen palokunnan tehtaalle. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa vapaaehtoisen palokunnan Tainionkosken tehdasta ja sen lähintä ympäristöä varten ja läsnäolijat päättivät panna komitean valmistamaan sääntöjä tulevalle palokunnalle. Komitean puheenjohtajaksi valittiin Sortteeraussalinmestari Elias Suomi, komitean jäseniksi Sähkömekaanikko Karl Sturen, Työnjohtaja K. Kronholm, Varastonhoitaja Karl Michelsson ja Työmies J. Jokela, sekä sihteeriksi B.T. Stâhle. Komitea kokoontui välittömästi ja vahvisti sääntöehdotuksen joka päätettiin panna tarkastettavaksi kokouksessa, joka julistettiin 11. päiväksi heinäkuuta 1897."

11. heinäkuuta suoritetussa jäsenmerkinnässä luetteloon kertyi 64 nimeä. Tainionkosken VPK:n ensimmäiseksi palokunnan päälliköksi valittiin K. Polin, varapäälliköksi W. Sturen, pelastusosaston johtajaksi K. Timonen ja sammutusosaston johtajaksi K. Lehtinen. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin E. Suomi, I. Huikarinen, K. Kronholm, K. Sturen, B.T. Stâhle, K. Michelsson, K. Timonen ja J. Jokela.

Palokunnan toiminta ensimmäisinä vuosina oli varsin vilkasta. Tehtaan isännistön lahjoittamassa ja Vuoksen rannalla sijainneessa ruiskuhuoneessa säilytettiin palokalustoa ja pidettiin harjoitukset ja kokoukset. Varoja toimintaan hankittiin erilaisilla illanvietoilla. Suurista perustamiskustannuksista huolimatta ensimmäisen toimintavuoden lopussa oli tilinpäätöksen mukaan koossa 262 mk ja 71 penniä. Mainittakoon myös että tällöin perustettiin kirjasto VPK:n yhteyteen. Alun innostuksen jälkeen toiminta kuitenkin jonkin verran taantui.

Oman palokuntatalon rakentamista ei palokunta olisi voinut omin voimin kuvitellakaan, joten asiassa käännyttiin Tornator Oy:n silloisen toimitusjohtajan Reguel Wolffin puoleen. Tehtaanjohdon suhtauduttua asiaan myötämielisesti palokunta sai 1903 oman toimipaikan, jolloin toiminta vilkastui jälleen.